Laatste nieuws

Christelijk getuigenis in tegenspraak?

Het Albertinumgenootschap organiseert elk jaar drie cycli van lezingen. Deze lezingen zijn gerangschikt aan de hand van thema’s, waarbij er vier lezingen per thema worden gegeven. Vanaf 22 september begint weer een lezingencyclus, ditmaal rond het thema...

Lees meer

Podiumgesprek met Klaas van Egmond!

“Verbinden is niet terugtrekken, of eenzijdig denken, of de ene waarheid bezitten’, verbinden is een vorm van beschaving” Welkom bij het Podiumgesprek, op maandag 19 september, waarbij hoogleraar Klaas van Egmond, vanaf 20.00u, met journalist en...

Lees meer
Agenda