Vanaf september 2017 organiseert het Albertinumgenootschap weer een nieuwe reeks lezingen, ditmaal met de kwetsbaarheid van de democratie als het centrale onderwerp.

Vertoont het huidige democratische bestel gebreken?

In onze tijd gaan steeds meer stemmen op, die wijzen op de groeiende kloof tussen de gevestigde politieke elite en de bevolking. Sommigen trekken hieruit de conclusie dat ons huidig democratisch bestel grote gebreken vertoont en nodig aan hervormingen toe is. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het houden van raadgevende of bindende referenda. Tegenstanders van referenda wijzen erop dat kiezers slecht geïnformeerd zijn en eigenlijk niet goed weten waarover ze stemmen. Als voorbeelden worden genoemd: het Oekraïne-referendum en de Brexit.

Wordt de democratie bedreigd?

Voorts is er onmiskenbaar sprake van opkomend populisme. De verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, de opkomst van populistische partijen als de PVV in Nederland, het Front National in Frankrijk en de Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland zijn tekenen aan de wand. Wordt de democratie door deze ontwikkelingen bedreigd en hoe kwetsbaar is zij?

Data & Thema’s

Datum: 21 september 2017: ‘Wat betekent democratie?’, door prof. dr. Evert van der Zweerde, hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit.

Datum: 28 september 2017: ‘Democratie en godsdienstvrijheid’, door prof. dr. Sophie van Bijsterveld, hoogleraar empirische en praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit.

Datum: 5 oktober 2017:  ‘Versterking van de democratie’, door dr. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit.

Datum: 12 oktober 2017: ‘De natiestaat en de Europese Unie’, door prof. dr. Anna van der Vleuten, hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit.

Waar, kosten, informatie

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
Entree: 7 euro per lezing.
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl