Marion Wierda

Marion Wierda

Voorzitter

Mijn wieg stond in Friesland, ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Vanwege werk en liefde ben ik neergestreken in Nijmegen en later in Wijchen. Ik werk inmiddels bijna 20 jaar voor een waterschap. Daarnaast studeer eigenlijk al mijn hele leven want mijn belangstelling is breed. Ik heb Grieks gestudeerd in Athene, culturele antropologie in Amsterdam, land- water- en milieubeheer in Velp en bestuurskunde in Enschede. Op persoonlijk gebied ben ik al zo’n dertig jaar verbonden aan de Tibetaans boeddhistische traditie. Dat vormt voor mij een rijke bron van inspiratie.

Ik zet mij in voor de Raad vanuit de overtuiging dat religie veel kan betekenen voor mensen. Oude instituties hebben voor velen afgedaan, maar de behoefte aan spiritualiteit blijft, denk ik. De uitdaging is om oude tradities op een moderne manier te ontsluiten en verbinden; ze hebben veel te bieden aan de samenleving en aan elkaar. Mijn motivatie wordt goed samengevat in het motto van de RLRN: ‘Ontmoeten en verbinden’.

 

Esther Zawiolkowski

Secretaris

Conny van der Aalstvoort

Conny van der Aalstvoort

Bestuurslid

Geboren (1964) in een katholiek gezin in Brabant, maar al langer niet meer praktiserend. Wel bleef ik altijd geïnteresseerd in de (religieuze) mens. De levenskracht die het geloof mensen geeft, is in mijn ogen van onschatbare waarde en universeel. Elke vorm van levensbeschouwing helpt mensen bij hun keuzes en bij de hoogte- en dieptepunten van het leven. Tijdens mijn studie culturele antropologie en later in mijn werk (vluchtelingenwerk en ouderenwerk) heb ik dat veelvuldig mogen ervaren. Mijn interesse, maar ook mijn respect, voor de verschillende vormen van levensbeschouwing en religie is in de loop van de jaren alleen maar gegroeid. Ook mijn behoefte om mij in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken in mijn eigen stad. Al deze aspecten komen binnen RLRN aan bod. Bovendien ontmoet ik er elke keer weer heel bevlogen mensen en voeren we gesprekken over onderwerpen die er echt toe doen. Dat maakt dat ik me graag inzet voor (de activiteiten van) de Raad.

Toine van den Hoogen

Toine van den Hoogen

Bestuurslid

Geboren in een katholiek gezin in Brabant (1947) werd de kennismaking met andere religies en levensovertuigingen voor mij iets uit het tweede deel van mijn leven. Nu ik als voorzitter van de Raad van Kerken in Nijmegen sinds een aantal jaren ook actief deel ben gaan uitmaken van de Raad voor Levens Beschouwingen en Religies in Nijmegen, ervaar ik dat als een enorme verrijking van mijn horizon en leer ik mensen kennen wier tradities ik eigenlijk vroeger alleen maar uit boekjes kende. De brede oecumene die in de RLRN vorm krijgt is een grote kracht die bijdraagt aan het samenleven van alle mensen in deze stad maar die ook mijn persoonlijke leven een nieuwe inhoud geeft. Ik hoop dat de RLRN over een aantal jaren voor velen deze betekenis heeft gekregen.

Wouter Groot Koerkamp

Wouter Groot Koerkamp

portefeuille Coördinatie Vrijwilligers en Vredesweek

In het dagelijks leven voer ik diverse campagne- en communicatieklussen voor goede doelen uit. Zo leerde ik als campagneleider bij vredesorganisatie PAX veel vredesactivisten uit heel Nederland kennen. In 2006 studeerde ik af als Cultuur- en Godsdienstpsycholoog, daarna belandde ik in de Haagse politiek waar ik veel beleidswerk deed. In mijn vrije tijd heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, zoals voor betere huisvesting in de Schilderswijk in Den Haag en als kok bij jongerenkampen. Zingeving is iets heel wezenlijks. Ik vind het mooi dat de Raad niet alleen mensen verbindt die hier grote waarde aan hechten en daarom een keuze hebben gemaakt, maar ook de mensen die hier nog nieuwsgierig naar zijn. Door verbinding te leggen tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen is het mogelijk om in de eigen stad te werken aan meer ontmoeting, tolerantie en begrip. We helpen mee om van Nijmegen een nog mooiere stad te maken.

Ik ben bereikbaar op 06 2899 2567.

Rogier Teerenstra

Rogier Teerenstra

portefeuille PR & Communicatie

Ik ben opgegroeid in Leeuwarden en woon inmiddels ruim zestien jaar in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik parttime communicatiemedewerker. Daarnaast blog ik over spiritualiteit en levenskunst, ben ik essayist bij een digitaal platform voor de levensbeschouwelijke gedachte en columnist en redactielid bij twee Nijmeegse wijkbladen. Tevens ben ik vrijwilliger bij het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COIL). Ik heb een HBO-studie tot tweedegraads docent Nederlands gevolgd en ben daarna overgestapt naar de universiteit om vergelijkende godsdienstwetenschappen te studeren. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in mythologie, verhalen, literatuur en psychologie. De verbindende rol die de RLRN speelt op gebied van ontmoeting tussen de diverse religieuze en levensbeschouwelijke groepen in Nijmegen vind ik erg belangrijk. Dat verhaal, dat die ontmoetingen plaatsvinden, dat mensen zich gezamenlijk daarvoor inzetten, dat mag verteld worden. Die inspiratie heeft de wereld in deze tijd denk ik wel nodig: ontmoeting en verbinding is mogelijk.

Joska van der Meer

Joska van der Meer

Algemeen bestuurslid

Ik groeide op in Brabant en studeerde in Utrecht. Ik werk als pastor in de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Katholieken en protestanten werken daar nauw samen. Ik ben er actief in traditioneel kerkelijke werkzaamheden als vieringen, rouw- en trouwdiensten, bijbelgroepen, communievoorbereiding en huisbezoek. Maar ook in wijkactiviteiten, een interreligieuze gespreksgroep en kunstZinnige initiatieven. Ik studeerde theologie en onderbrak mijn studie voor een jaar in Oost-Afrika. Na thuiskomst bleek dat je voor ontmoeting niet zo ver weg hoeft. In Dukenburg met 90 nationaliteiten gaat er steeds een nieuwe wereld open, als je met mensen in contact komt. Ik zie om me heen dat religie of een specifieke levensbeschouwing voor mensen een positieve inspiratie- en krachtbron is. Door die kracht te bundelen kan het samenleven echt verbeteren. Ik vind het belangrijk dat er ruimte blijft om te mogen geloven en dat mensen die verschillend denken tegen elkaar zeggen ‘je bent zo mooi anders dan ik, ik zou je nooit anders dan anders willen’.

 

Mohamed

Mohamed

Penningmeester

Nadat ik in Agadir mijn universitaire opleiding afgerond had, ben ik naar mijn familie in Nederland gegaan. Oorspronkelijk kom ik uit Marokko. Een aantal jaren voordat ik geboren was, exact in 1960, was mijn vader naar Nederland gegaan als gastarbeider. Momenteel ben ik vader van drie kinderen. Vanwege mijn beroep als docent ben ik in 2009 naar Nijmegen verhuisd.

Vanuit islamitische en antroposofie achtergrond vind ik het goed om samen met RLRN te werken. Door mijn werk en maatschappelijke betrokkenheid kom ik dagelijks in aanraking met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Maandelijks spreek ik met tientallen bewoners over de samenleving. Wat ik vooral tegenkom is segregatie. Daar wil ik graag iets aan doen. Ik ben van mening dat tolerantie, de waarde van ontmoeting, verbinding, samenwerking en krachten bundelen tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen goede elementen zijn om conflicten en spanningen tussen de groepen te helpen vermijden. Ook zorgen deze elementen ervoor dat alle Nijmegenaren verbonden worden en dat iedereen open en naast elkaar kan leven. Zo creëren wij een harmonieuze samenleving in Nijmegen. Als lid van de Raad zet ik mij hiervoor graag in!