Op vrijdag 17 maart houdt Jos de Wit, voor het Humanistisch Verbond Nijmegen een lezing over de bijdrage van Friedrich Nietzsche aan het hedendaagse humanisme.

Nietzsche: de ‘filosoof met de hamer’

Nietzsche heeft vanuit het perspectief van de oosterse filosofie en het klassieke heidendom een radicale kritiek op de christelijke moraal en het godsbesef verwoord en heeft tegelijk gezocht naar een nieuwe weg om tot innerlijke wasdom te komen. Hij is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van de levenskunstfilosofie van Joep Dohmen. De filosoof Henk Manschot heeft Nietzsche recent ook als inspiratiebron gebruikt voor zijn boek over een nieuwe omgang met de aarde met als titel: Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie.

Jos de Wit
Jos de Wit studeerde geschiedenis in Leiden en volgde een aantal modules aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds 2003 geeft hij voor de verschillende afdelingen van het Humanistisch Verbond de cursus Kopstukken van het Humanisme. Aan de hand van een presentatie plaatst hij de kopstukken in hun tijd en onderzoekt samen met de cursisten in hoeverre zij ook nog in onze tijd inzicht en inspiratie kunnen bieden. Momenteel volgt hij de verkorte opleiding tot hvo-leerkracht in het primair onderwijs.
Wanneer, waar, kosten
Datum en tijd: 17 maart, 20:00-22:00u
 
Locatie: Café Groenewoud, Groesbeekseweg 227
 
Toegang: gratis