De RLRN is op zoek naar een nieuwe penningmeester (m/v – vrijwilligersfunctie)!

Wie zijn wij?

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) is het platform van Nijmegen waar levensbeschouwelijke organisaties, en ook maatschappelijke organisaties en individuele personen in Nijmegen (e.o), samen werken aan onderlinge dialoog en bevordering van de sociale cohesie. De RLRN baseert zich daarbij op waarden als verdraagzaamheid en compassie. Waar mogelijk hanteert de RLRN het middel van de ontmoeting om het gevoel van verbondenheid van en tussen alle mensen te versterken en zo actief aan vrede te werken. De overeenkomsten tussen mensen, maar ook juist de verschillen tussen mensen, kunnen een waardevolle bijdrage aan het geheel vormen. Maak hier kennis met onze bestuursleden.

Centrale activiteiten van de RLRN zijn:

–      het organiseren van een jaarlijkse verhalendag, in samenwerking met meerdere organisaties

–      het coördineren en organiseren van de vredesweek in september, in samenwerking met meerdere organisaties en vrijwilligers

–      twee jaarlijkse adviesraadvergadering

–      initiëren en faciliteren van (ad hoc) dialoogbijeenkomsten rondom vrede en interreligieuze/interlevensbeschouwelijke ontmoeting

Wat zoeken wij?

Als onderdeel van het bestuur zoeken wij een penningmeester (m/v) die:

–        affiniteit heeft met maatschappelijk/interreligieuze dialoog, vrede en religie/zingeving;

–        (bij voorkeur) een financiële en/of (bestuurlijk-) administratieve achtergrond heeft;

–        kennis heeft van subsidie- en fondsenaanvragen;

–        inzicht heeft in de maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van levensbeschouwing, religie en zingeving

Beschikbaarheid:

Het bestuur van de RLRN vergadert één keer per maand in het Huis van Compassie Nijmegen (Groenestraat 170). Deze vergadering is ’s avonds en duurt ongeveer 2 uur. Meer inzet aan uren en samenwerking bij activiteiten is altijd zeer welkom.

Taken van de penningmeester (m/v) zijn onder andere:

–        het maken van de begroting en het financieel jaarverslag;

–        het beoordelen van de financiële haalbaarheid van de plannen van het bestuur;

–        op regelmatige basis informeren van het bestuur over de financiële situatie van de stichting;

–        (eventueel) schrijven – of ondersteunen bij het schrijven – van fondsaanvragen en aanboren voor andere vormen van financiering en sponsoring voor in ieder geval de vredesweek en eventueel andere activiteiten en evenementen.

Wat bieden wij?

–        Collega-bestuurders met een divers profiel, die prettig samenwerken;

–        Inspirerend en inhoudelijk werk dat maatschappijbreed van belang is;

–        Een uitgebreid netwerk van levensbeschouwelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties waarmee de RLRN samenwerkt

Interesse? Lever dan een korte motivatiebrief, samen met je CV in via mail: secretariaatrlr@gmail.com

Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk