Op zondagmiddag 22 oktober, om 12.00u, viert de bahá’í-gemeenschap Nijmegen de 200ste Geboortedag van Bahá’u’lláh in de dependance van cultureel centrum ‘De Lindenberg’ in de Aldenhof!

Bahá’i-geloof

Bahá’u’lláh is de Stichter van het Bahá’í-geloof. Hij werd geboren in 1817 in Teheran. Het Bahá’í-geloof is de jongste wereldgodsdienst en het feest wordt dan ook wereldwijd gevierd. De geboorte van een godsdienststichter is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis. Bahá’ís beschouwen Boeddha, Mozes, Jezus, Mohammed en ook Bahá’u’lláh als universele opvoeders van de mensheid. ‘Het doel van religie,’ schrijft Bahá’u’lláh. ‘is om de eenheid van de mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken.’ Er wonen al meer dan vijftig jaar bahá’ís in Nijmegen. Bahá’ís geloven dat wereldvrede niet alleen mogelijk is maar ook onvermijdelijk.

De viering begint om 12 uur met een voordracht over het leven van Bahá’u’lláh. Daarna kunt u deelnemen aan workshops. We laten zien hoe de Bahá’í-gemeenschap werkt aan de opbouw van een nieuwe samenleving. Om 16.00 sluiten we de bijeenkomst af. Iedereen is van harte welkom!

Het aantal plaatsen is helaas beperkt. Wilt u zich even aanmelden? Het e-mailadres is: viering200jaar@yahoo.com