HOVO Nijmegen biedt in het najaar 2018 weer een aantal interessante cursussen en collegereeksen voor ouderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en achtergrond van diverse levensbeschouwing en religies. HOVO is onderdeel van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit, verzorgt onderwijs in de vorm van academische cursussen en richt zich daarbij op personen vanaf vijftig jaar. Deze leeftijdsgrens geldt voor het grootste deel van het aanbod. De cursussen zijn doorgaans op propedeuseniveau en worden gegeven door academisch geschool­de docenten. Deelnemers hebben in principe geen specifieke vooropleiding nodig

Vanaf 18 september: Veertien eeuwen islam

Het doel van deze cursus is te laten zien hoe islam is veranderd gedurende de afgelopen veertien eeuwen door de klassieke periode met de moderne periode te contrasteren. Terwijl de colleges over de klassieke periode laten zien hoe de islam nog zoekende en weinig uitgekristalliseerd is, tonen de colleges over de moderne periode hoe islam sterk verpolitiseerd is, steeds meer voor politieke doeleinden wordt gebruikt en de trekken krijgt van een moderne ideologie.
https://www.ru.nl/hovo/cursussen/cursussen/18-70-veertien-eeuwen-islam/

Vanaf 25 oktober: ‘Geijkte Paden?’

Bedevaart, heiligen en wonderen door de eeuwen heen

Bedevaarten, relieken en heiligenverering zijn van alle tijden. In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de christelijke bedevaart, startend vanaf de vroegchristelijke martelaarsgraven in Rome, tot in onze tijd, met speciale aandacht voor Nederland. Naast het fenomeen pelgrimeren, behandelen we thema’s die daarmee in nauw verband staan zoals de reliekencultus, heiligenverering en volksdevoties. Ook is er aandacht voor hedendaagse vormen van (seculiere) pelgrimage, zoals de bedevaart naar Santiago de Compostella.
https://www.ru.nl/hovo/cursussen/cursussen/18-91-geijkte-paden/

Vanaf 28 september Hildegard van Bingens Liber Scivias (Het Boek Ken de Wegen)

Van beeld naar woord naar klank naar innerlijke betekenis

Hildegard, geboren te Bermersheim, werd als tiende kind van een adellijke familie al op jonge leeftijd aan God toegewijd. In het klooster van de Disibodenberg leidde ze als benedictines een verborgen leven tot ze in 1141 in een visioen Gods boodschap ontving: ‘ontsluit de kluis der mysteriën’ en ‘zeg en schrijf wat ik je zeg’. Dit was voor haar het begin van haar eerste visioenentrilogie: Liber Scivias (Het Boek Ken de Wegen) over de pelgrimstocht van de ziel. In deze leesgroep staat deel I van dit – voor het eerst rechtstreeks vanuit het Latijn vertaalde – werk centraal: Hildegard van Bingen, Scivias, Ken de Wegen, Dl I. vertaling en inleiding Mieke Kock-Rademakers, Uitgeverij Verloren 2015.
https://www.ru.nl/hovo/cursussen/cursussen/18-70-veertien-eeuwen-islam/

Let op: aan alle cursussen zijn kosten verbonden!
Meer informatie over HOVO? Klik hier!