De Adviesraad

De Adviesraad geeft de RLRN gevraagd en ongevraagd advies over zaken die zijn belangrijk vinden.
De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende religieuze groeperingen:

Bij de Raad zijn tevens aangesloten:

Functie

De adviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het bestuur legt daartoe niet alleen voorstellen aan de adviesraad voor maar zorgt ook voor alle relevante informatie over wat zich op het aandachtsterrein van de Raad in Nijmegen afspeelt en zich aankondigt. Voorstellen hebben veelal betrekking op het creëren van mogelijkheden voor ontmoeting en verdieping op levensbeschouwelijk alsmede daaraan gelieerd maatschappelijk gebied. Concrete voorbeelden zijn “Te gast bij de ander”-activiteiten en activiteiten in de vredesweek. Daarnaast heeft de adviesraad zich bijvoorbeeld uitgesproken over en voorstellen gedaan voor de winkelsluitingsbesluitvorming van de gemeente.

Communicatie met achterban

De leden van de adviesraad fungeren ook als kanaal naar hun respectievelijke achterbannen voor informatieverstrekking naar beide kanten en consultatie. Voor adviesraadleden is de Raad niet alleen een interessante informatiebron maar ook een mogelijkheid het eigen netwerk te vergroten.

 

Uw organisatie vertegenwoordigen?