Criteria aansluiting bij de Adviesraad

1. Actief in regio Nijmegen . Een substantieel aantal leden van de groep woont in de regio Nijmegen. De grootte is minder belangrijk als wel het feit dat men regelmatige bijeenkomsten in de regio heeft, waarin de religie of levensbeschouwing centraal staat.
De aanvraag wordt officieel ingediend namens de groep, meestal vertegenwoordigd door een bestuur.

2. Tolerantie . De groep erkent – zonder aan de eigen geloofsuitgangspunten of uitgangspunten van levensbeschouwing af te doen – het bestaansrecht van andere groepen met hun geloof of levensbeschouwing.

3. Geen discriminatie of racisme . De groep heeft in zijn uitgangspunten van geloof of levensovertuiging of in de practisering daarvan geen leerstukken of praktijken, die t.a.v. anderen dan haar geloofs-  of levensbeschouwingsgenoten discriminatie van geloof, afkomst of levensovertuiging dan wel racisme inhouden.

4. De waarde van ontmoeting . De groep erkent de waarde van ontmoeting en uitwisseling van ervaring en informatie met andere geloofs- of levensbeschouwingsgroepen en de waarde van het organiseren van kaders waarin deze zaken kunnen plaatsvinden.
De groep is bereid jaarlijks een bescheiden financiële bijdrage in de kosten te geven.

5. Geen verkondiging of bekering . De groep onthoudt zich in de sfeer van de Raad van verkondiging en bekeringsactiviteiten.

Meer weten?

Wil je meer weten over aansluiting bij de Adviesraad? Vul dan onderstaand formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

1 + 13 =

Reeds bij de Raad aangesloten zijn:

 • Alevitische Vereniging Nijmegen
 • Antroposofische Vereniging Nijmegen
 • Bahaí’-gemeenschap Nijmegen e.o.
 • Het Apostolisch Genootschap Nijmegen
 • Hindoeïstische Gemeenschap Nijmegen e.o.
 • Humanistisch Verbond Nijmegen
 • Jewel Heart Boeddhisten Nijmegen
 • Liberale Joodse Gemeente Gelderland
 • Nederlands Israëlitisch Gemeente Nijmegen

Onder de Raad valt ook:

 • De Vrouwendialooggroep
 • Platform INS (voortgekomen uit Islam en Dialoog Nijmegen)
 • Raad van Kerken Nijmegen
 • Verenigingskerk/UPC Nijmegen e.o.
 • Vrijmetselaarsloge St. Lodewijk Nijmegen