Op zondag 21 januari organiseert Nijmegen Stad van Compassie, in het Huis van Compassie aan de Groenestraat 170, van 10.30u – 17.00u een kennismakingsdag vol workshops, aangeboden door verschillende – voornamelijk plaatselijke – organisaties, die het thema compassie centraal willen zetten.

Diverse workshops rond het thema ‘compassie’

Deelnemers kunnen tijdens deze ‘compassie proeverij’ kiezen uit de volgende workshops: Bouw jij mee aan een menselijke wereld?, Leven vanuit vrije wil, Zen uit het hart – meditatie die werkt, Creatief schrijven, Maak jij meer van je dag? En een Geweldloze Communicatie. Gedurende de hele dag krijgt u ook algemene informatie over de workshops en trainingen op het gebied van compassie en kunt u kennismaken met het initiatief Nijmegen Stad van Compassie.

Nijmegen Stad van Compassie

Nijmegen Stad van Compassie is een platform waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen gezamenlijk werken aan compassie, door met elkaar kennis te maken, ideeën en ervaringen uit te wisselen en in eigen kring compassie te bevorderen. Het initiatief is geïnspireerd door het Handvest van Compassie, van de Britse schrijfster Karen Armstrong, waarin de Gulden Regel: ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt word’ centraal staat. In Nijmegen zijn inmiddels meer dan  80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen Stad van Compassie.

Programma

10.30 u : ontvangst en opening

11.00 u : Bouw jij mee aan een menselijke wereld?
Over het compassieLab in voorjaar 2018, drie verdiepingsdagen :
                Dag 1: Wake up!
Laat jij jouw hart spreken?
                Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan?
                Lef ontspruit vanuit je waarden, je vuur.
                Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van jouw vuur?
Een compassievolle grondhouding is geen eendagsvlieg.
Beweging van Barmhartigheid, Bart Schalkx

11.45 u :Leven vanuit vrije wil
“Leven vanuit vrije wil” leidt tot meer compassie in de wereld.
In deze korte Avatar® workshop ga je een gevoel krijgen voor wat
“Leven vanuit vrije wil” inhoudt en hoe het bij kan dragen aan een
diepgaander persoonlijk geluk, en daarnaast ook aan een betere wereld.
Avatar, Marike Diepenveen en Maaike Knoester

11.45 u : Zen uit het hart – meditatie die werkt
Bij Zen Centrum Nijmegen leer je mediteren: Zen uit het hart – meditatie die
werkt. Leer ook Kwan Yin kennen. Zij is de verpersoonlijking van het
mededogen die binnen in jou leeft. Een korte meditatieworkshop en tevens
een ontmoeting met een bijzonder aspect van jezelf.
Zencentrum Nijmegen, Dick Verstegen

12.30 u : Lunchpauze
Gedurende de hele dag,met inbegrip van de lunchpauze, kunt u, ook zonder een
workshop bij te wonen, kennismaken met de verschillende presentatoren en hun
aanbod en algemene informatie over Nijmegen Stad van Compassie

13.30 u : Workshop creatief schrijven
Je hoeft geen Shakespeare of Arnon Grünberg te zijn om te schrijven. In deze
workshop kun je ervaren hoe schrijven bevrijdend en verrassend kan zijn. Door te
oefenen met korte snelle schrijfoefeningen en associatie maken we korte verhalen
waarin het thema compassie een rode draad vormt.
Studentenkerk Nijmegen, Eva Martens

13.30 u : Leven vanuit vrije wil (Avatar) : zie boven

14.30 u : Maak jij meer van je dag?
                 Je hebt zelf mogelijkheden om in 2018 meer voldoening uit je dagelijks leven te halen!
In deze workshop activeer je je eigen ‘weten wat goed voor je is’ meteen door
een leuke speeddateopdracht en een inzichtgevende verbeelding.
Je gaat met bij jou passende aandachtspunten naar huis.
Zin in mijn leven, Annet Hogenbirk

14.30 u : Workshop Geweldloze Communicatie
Verbindend communiceren kan je leven helderheid, mildheid en ontspanning
geven. We spelen met de jakhals en de giraf, zij symboliseren twee
kwaliteiten in ons. We maken kennis met vier manieren van luisteren en het
effect hiervan. Dit kan bewustzijn opleveren welke kwaliteit in jezelf je wilt
voeden.
 Vol Leven, Monique Hoogakker

15.45 u : Zen uit het hart – meditatie die werkt (Zencentrum Nijmegen,
zie boven)

15.45 u : Bouw jij me aan een menselijke wereld? (Beweging van
Barmhartigheid, zie boven)

16.30 u : Afsluiting

Waar, wanneer, entree en aanmelding

Plaats: Huis van Compassie Nijmegen, Groenestraat 170

Tijd: 11.00 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 10.30 uur)

Entree: Vrije inloop gedurende de dag (vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld)

Wilt u mee-lunchen? Dan graag tot uiterlijk 18 januari opgeven bij: post@nijmegenstadvancompassie.nl