Nijmegen kent steeds meer initiatieven die op welke manier dan ook bezig zijn met zingeving en spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Reden genoeg om samen met al deze initiatieven de ‘Spiriscapes in Nijmegen’, dus het Nijmeegs landschap van zingeving en spiritualiteit te verkennen!

‘Spiriscapes in Nijmegen’

Voorbij de materie zien we een behoefte aan gedeelde waarden en voorbij de eigen individualiteit proeven we een verlangen naar een overstijgend perspectief. Daarbij is het veld van spiritualiteit in de afgelopen jaren steeds breder geworden. Scholen proberen tegemoet te komen aan de vragen van kinderen en jongeren naar zingeving. Welzijnsorganisaties en zorginstellingen zijn zich bewust van de wezenlijke vragen van mensen voorbij de directe zorgvraag. Overheden beseffen dat cohesie en leefbaarheid ook een kwestie zijn van gedeelde waarden en een overstijgend perspectief. En ook uw/jullie initiatief is gericht op spiritualiteit en zingeving. Het landschap van spiritualiteit en zingeving wordt steeds breder. Nu religieuze instituten en kerken uit zicht geraakt zijn ontstaat er op die manier wat je kunt noemen een ‘maatschappelijke spiritualiteit’.

‘Stadsklooster Mariken’

Maar ook voor steeds meer kerkgemeenschappen biedt deze verbreding grote kansen, natuurlijk niet om zieltjes te winnen, maar vooral om zichzelf grondig te vernieuwen. Dit steeds breder wordende landschap van spiritualiteit en zingeving stelt kerken in de gelegenheid om een totaal andere plek in te nemen en om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Op het symposium ‘Spiriscapes in Nijmegen’ willen we al deze initiatieven met elkaar in contact brengen en samen verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. Hiervoor hebben de initiatiefnemers een formule bedacht, die deze middag gepresenteerd zal worden: Het ‘Stadsklooster Mariken’.

René Grotenhuis

Het gesprek wordt geleid door René Grotenhuis. Hij studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hoogeschool Utrecht. Hij bekleedde leidingsfuncties bij uiteenlopende zorg- en ontwikkelingsorganisaties. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is onafhankelijk voorzitter van het VKMO (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties – Katholiek Netwerk). Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking. In 2016 verscheen zijn boek ‘Van Macht ontdaan’ over de noodzakelijke afbraak van het oude kerkelijk instituut en een mogelijk nieuwe positionering van een grondig vernieuwde kerk in de samenleving.

Tweedaagse

Het symposium ‘Spiriscapes in Nijmegen’ op vrijdag 5 oktober vormt samen met de ‘Ontmoetingsdag van Geloofsgemeenschappen in vrij verband’ op zaterdag 6 oktober van 9.00 -16.30 uur een tweedaagse. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Meer informatie over ‘Spiriscapes in Nijmegen’ leest u via de flyer: download de flyer hier

Aanmelding en Informatie

Aanmelding: ontmoetingsdag@boskapel.nl
Informatie: Ekkehard Muth (026-4953153) / Els Verheggen (024-3880181)