HOVO Nijmegen heeft vanaf september een aantal interessante cursussen en collegereeksen voor ouderen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en achtergrond van diverse levensbeschouwing en religies. HOVO is onderdeel van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit, verzorgt onderwijs in de vorm van academische cursussen en richt zich daarbij op personen vanaf vijftig jaar. Deze leeftijdsgrens geldt voor het grootste deel van het aanbod. De cursussen zijn doorgaans op propedeuseniveau en worden gegeven door academisch geschool­de docenten. Deelnemers hebben in principe geen specifieke vooropleiding nodig.

 

Vanaf 19 september: Eenheid en diversiteit in islam

Tegenwoordig lijkt het alsof de islam uit één doctrine bestaat, één gemeenschap, en streeft naar een staat waar alle moslims één geloof aanhangen. Deze uniformiteit is een moderne constructie met een eigen geschiedenis. Er bestaat wel degelijk een veelheid aan stromingen en ideeën, zoals bij iedere andere godsdienst. Waar komt dit idee van eenheid vandaan?
De collegereeks belicht een aantal cruciale aspecten van de overgang van pluriformiteit naar eenheid. Hoewel er veel aandacht is voor de islamitische leer, wordt duidelijk dat met name politieke factoren een belangrijke rol spelen. De laatste colleges behandelen de invloed van deze ontwikkelingen op het Westen, met de komst van moslims naar Europa.

 

Vanaf 21 september: Inleiding in het Oosters christendom

De orthodoxe kerken vormen tegenwoordig naar schatting zo’n 12% van het wereldchristendom. Een belangrijk deel daarvan bevindt zich in Rusland, Oost-Europa en de Balkan, daarnaast zijn er substantiële gemeenschappen in Afrika, het Midden-Oosten en India. Naast deze oude orthodoxe gemeenschappen zijn er de laatste honderd jaar vele nieuwe bijgekomen, overal ter wereld waar orthodoxe christenen door al dan niet gedwongen migratie terecht kwamen.

In deze cursus wordt historisch, thematisch en geografisch op deze rijke verscheidenheid ingegaan, waardoor zowel de grote onderlinge overeenkomsten als de niet te onderschatten verschillen duidelijk worden.
Meer informatie over HOVO? Klik hier!