Komende woensdag 22 maart, een lezing van Max de Coole over (o.a.) ouderdom, gezondheid en veerkacht, in de Ontmoetingskerk Dukenburg. In de aanloop naar de verkiezingen hadden alle politieke partijen het beste voor met ouderen. Maar welke serieuze rol is nu werkelijk voor hen weggelegd? Waardoor voelen ouderen zich nogal eens pijnlijk overbodig? En kunnen zijzelf en de samenleving daar iets aan doen?

Veerkracht en ouderdom

Mensen worden in steeds grotere getale oud. Maar hóe willen we oud worden? En hoe was dat vroeger? Max de Coole bespreekt het begrip gezondheid en het trendy begrip ‘veerkracht’. Er is een ontwikkelingsweg te gaan. Ook gaat het over begrippen als ‘armoede’, ‘sociaal isolement’ en ‘waardigheid’. En of je verhaal er nog toe doet.

Max de Coole

Max de Coole was adviseur in de ouderensector in Noord-Holland en directeur van Swon (seniorennetwerk Nijmegen). Hij was bestuurlijke betrokken bij het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) te Nijmegen en is sinds 2008 hoofdredacteur van het tijdschrift Gerōn.