Compassie Publieksdag & Compassiepluim 2017

Nijmegen Stad van Compassie gelooft dat compassie en vrede alles met elkaar te maken hebben. Daarom organiseert ze tijdens de Vredesweek Nijmegen 2017, op zaterdag 23 september, van 13.00u tot 17.00u, aan de Opaalstraat 4 (gebouw van het Apostolisch Genootschap), de Compassie Publieksdag 2017!

Compassie Publieksdag 2017

Tijdens de Compassie Publieksdag 2017 presenteren Nijmeegse initiatieven, die met compassie en vrede in hun hart hun werk doen en die zich verbonden voelen met ‘Nijmegen Stad van Compassie’, zich aan de stad! Er zal een informatiemarkt van Nijmeegse organisaties en initiatieven zijn die laten zien dat ze op verschillende terreinen van zorg en welzijn actief zijn. Daarnaast zijn er diverse workshops, een kinderspe(e)lhoek en filmvertoningen (o.a. de film ‘Buren’ van Frans Bromet en een korte documentaire over peace-builingactiviteiten van Palestijnen en Israëliërs in het Midden-Oosten). Alle Nijmegenaren zijn deze middag van harte welkom om op deze manier kennis te maken met het compassiegedachtegoed in de stad Nijmegen!

Uitreiking Compassiepluim 2017 door Burgemeester Bruls!

Als klap op de vuurpijl wordt tijdens de Compassie Publieksdag 2017, om 15.45u, ook nog eens de allereerste Compassiepluim uitgereikt door Burgemeester Bruls! De initiatiefgroep Nijmegen Stad van Compassie heeft namelijk besloten om jaarlijks een Compassiepluim in Nijmegen uit te reiken aan een persoon, een organisatie of voor een activiteit. De prijs is bestemd voor iemand of iets die of dat ‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’, en ontvangt deze pluim uit handen van de Nijmeegse burgemeester!

Nomineren voor de Compassiepluim 2017!

Wil jij nog iemand nomineren voor deze Compassiepluim 2017? Dat kan nog tot 15 september! Stuur daarvoor de naam van degene die je nomineert en je motivatie voor jouw nominatie naar post@nijmegenstadvancompassie.nl. Of nomineer via het online nomatieformulier via deze link!

De Compassie Publieksdag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door Burendag!

Over Nijmegen Stad van Compassie

Vele steden in de wereld verklaarden zich al ‘compassionate city’. In Nederland bijvoorbeeld Rotterdam, Leiden en Groningen. Ook in Nijmegen heeft een groep het initiatief genomen onze stad tot een stad van compassie te laten uitgroeien.

De oorsprong ligt in het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat. Mensen als Desmond Tutu en de Daila Lama sloten er zich bij aan.

Toen we dat woord ‘compassie’ eens aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen en organisaties, ook bedrijven. Daarvan hebben zich al meer dan 40 organisaties en vele individuele personen aangesloten bij de beweging ‘Nijmegen Stad van Compassie’.

Voor meer informatie, kijk op: www.nijmegenstadvancompassie.nl

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief van de Wijkfabriek, Bij Bosshardt, Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Pleisterplaats voor de Ziel en het Huis van Compassie.