Huis van Compassie

Huis van Compassie

Het Huis van Compassie Nijmegen is een laagdrempelige plek aan de Groenestraat 170 waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Bij al deze activiteiten staat compassie met de kwetsbaren in de samenleving centraal. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Activiteiten die het Huis van Compassie organiseert zijn onder meer debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen.

Ontstaansgeschiedenis

Het Huis van Compassie is ontstaan op 1 augustus 2013, toen de diaconie in Nijmegen haar Diaconaal Centrum ‘De Haard’ hiertoe omdoopte. Met het centraal stellen van het compassiebegrip wilde de diaconie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het ‘handvest voor compassie’, opgericht door godsdiensthistorica Karen Armstrong. Het handvest voor compassie roept iedereen op om te handelen volgens de gulden regel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden’, om zo een meer rechtvaardige samenleving op te bouwen. Met het begrip compassie wilde de diaconie aansluiten bij een brede groep van mensen van goede wil die in Nijmegen wil werken aan vrede en gerechtigheid voor kwetsbare mensen.

Samenwerkingspartner

Het Huis van Compassie is een belangrijke samenwerkingspartner voor de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Net als de RLRN streeft het Huis van Compassie naar ontmoeting tussen verschillende groepen mensen, omdat dit kan leiden tot begrip en respect voor elkaar. De RLRN is onder meer samen met het Huis van Compassie één van de partners in de organisatie van de Podiumgesprekken. Daarnaast is de RLRN, samen met het Huis van Compassie, ambassadeur voor Nijmegen Stad van Compassie. Ook maakt de RLRN regelmatig gebruik van de faciliteiten die het Huis van Compassie biedt, zowel voor vergaderingen als bij het organiseren van activiteiten.

Voor meer informatie over de activiteiten die het Huis van Compassie organiseert verwijst de RLRN graag naar de eigen website van het Huis van Compassie.


Grotere kaart weergeven