Op zondag 11 juni geeft Rabbijn Soetendorp een lezing in het Conferentieoord ‘De Poort’ in Groesbeek! De lezing wordt aangeboden door het Táhirih Instutuut, een educatieve bahá’í-instelling ter bevordering van waarden en kwaliteiten die nodig zijn voor het bereiken van wereldvrede. Het thema van de lezing is: Religie als verbindend element in de samenleving.

Verbinding van harten

Religie wordt op vele wijzen beleefd en beschouwd. Waar de één religie ervaart als het ultieme bindmiddel, is het voor een ander een symbool van scheiding of pijn. Rabbijn Soetendorp richt zich op verbinding van harten tussen mensen en geeft daarmee vorm aan de verbindende kracht van religie. Hij spreekt over de wereld als één gemeenschap. Bewustwording hiervan leidt tot op natuurlijke wijze tot samenwerking buiten de eigen gemeenschappen.

Met elkaar delen, meer zijn in plaats van meer hebben, hoop, vergeving en inclusiviteit zijn enkele bindende religieuze leringen. Zijn oproep tot eenheid sluit naadloos aan op de visie die Bahá’u’lláh, de Grondlegger van het Bahá’í-geloof, voor de wereld heeft ontvouwd. Wanneer we de mensheid beschouwen als één lichaam, voelt het hele lichaam de pijn van ieder lichaamsdeel. Dat leidt onherroepelijk tot empathie, gemeenschapszin en duurzaamheid.

Rabbijn Soetendorp zal dit thema in deze Táhirih-lezing verder uitdiepen. Dhr. Rep zal het bahá’í-perspectief belichten met oog voor de transformerende kracht van religie op persoonlijk en gemeenschappelijk niveau.

Awraham Soetendorp

Awraham Shalom Soetendorp werd in 1943 in Amsterdam geboren; na zijn opleidingen in o.a. Amsterdam, Londen en Cincinnati werd hij rabbijn van de liberaal-joodse gemeente in Den Haag. Deze functie bekleedde hij tot februari 2008. Zijn leven lang heeft de heer Soetendorp zich wereldwijd op verschillende terreinen ingezet voor het bij elkaar brengen van groepen mensen, met name op het gebied van interreligieuze dialoog en vrede.

Soetendorp is president van de Europese Regio van de Wereld Unie van Progressief Jodendom en vicevoorzitter van het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders. Hij is oprichter van het Fonds Hoop voor Kinderen. Tevens is hij lid van het ‘International Green Cross’, het ‘Earth Charter’, ‘Water for Life’, en de commissie voor Millennium Development Goals. In de beweging One Voice is hij actief in het bijeenbrengen van vredesgroepen in Palestina en Israël. Tijdens verschillende interreligieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten hebben bahá’ís met rabbijn Soetendorp samengewerkt en hebben zij zijn inspirerende visie op religie als verbindende kracht in de samenleving leren kennen.

Martijn Rep

Martijn Rep is onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland. Zijn ervaring met de verbindende kracht van religie is opgedaan door deelname aan de interreligieuze dialoog en discoursen over de rol van religie in de samenleving, en door gemeenschapsopbouw in de wijk.

Rep is lid geweest van de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies te Amsterdam en heeft deelgenomen aan interreligieuze activiteiten gericht op het versterken van verbindingen tussen gemeenschappen en individuen. In de wijkgerichte activiteiten van de bahá’í-gemeenschap en hun vrienden waar Martijn bij betrokken is wordt het Woord van God – de verbindende kracht van religie – aangewend om kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen van alle achtergronden te bekrachtigen om zich in te zetten voor hun omgeving, met als resultaat persoonlijke en collectieve transformatie. Hij volgt hiervoor de trainingen van het Ruhi Instituut en heeft enige ervaring met jeugdgroepen en leerkringen die door dit Instituut worden opgezet. Daarnaast is Martijn toegewijd aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en aan zijn gezin.

Het Táhirih Instituut

Het Táhirih Instituut is een educatieve bahá’í-instelling ter bevordering van waarden en kwaliteiten die nodig zijn voor het bereiken van wereldvrede.
Het instituut is opgericht in 1989 en heeft zijn thuisbasis in Conferentieoord de Poort. De activiteiten van het Táhirih Instituut richten zich o.a. op: mensenrechten, ethische ontwikkeling, gelijkwaardigheid van man en vrouw, duurzame ontwikkeling, wetenschap en religie en universele
opvoeding.

Programma:

  • 15.00u – Inloop met koffie en thee
  • 15.30u – Start lezing hoofdspreker
  • 16.30u – Start lezing bahá’í-spreker
  • 17.30u – Gezamenlijk diner

Wanneer, waar, tijd, aanmelden, kosten

Datum, dag, tijdstip: zondag 11 juni, vanaf 15.00u.
Locatie: Conferentieoord De Poort
Aanmelden: via www.depoort.org.
Kosten:

  • Met koffie en thee (zonder diner) € 10,-
  • Incl. diner € 22,50