Onlangs heeft de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen de volgende brief naar alle leden van de Gemeenteraad Nijmegen gestuurd, met een oproep om het gedachtegoed van de vredesverklaring van Nijmegen, die in december 2014 door diverse vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen die Nijmegen rijk is, te verwerken in uw verkiezingsprogramma. De oproep luidde als volgt

Geacht lid van de gemeenteraad Nijmegen

De politieke partijen zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de gemeenteraad in onze stad op 21 maart 2018.  Het is een belangrijk moment voor de stad en haar inwoners om zich uit te spreken over hoe de toekomst van onze stad eruit moet zien.

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie grijpt deze gelegenheid graag aan om van ons te laten horen richting de Nijmeegse politiek.

Sinds de oprichting in 2003 houdt de RLRN zich bezig met de bevordering van de sociale cohesie en de onderlinge dialoog tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties die Nijmegen rijk is. De Raad baseert zich op waarden van verdraagzaamheid en compassie. Ze probeert het gevoel van verbondenheid tussen mensen in Nijmegen te versterken en actief te werken aan vrede in de stad.

Een belangrijk initiatief is het opstellen en ondertekenen van de Vredesverklaring eind 2014. In een bijlage treft u de gehele tekst ervan aan en ook de lijst van alle ondertekenaars. Daarin staan onderwerpen die nog steeds relevant zijn. Niet alleen wij, afgevaardigden van levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen, zouden zich hiervoor hard moeten maken. Ook de politiek zou dat moeten doen.

Met u willen wij werken aan een gezamenlijk bewustzijn om het thema en de toon van de gemeenteverkiezingen in 2018 mede te bepalen. Als inspiratie willen we graag uw aandacht vragen voor de belangrijkste punten uit de Vredesverklaring.

Belangrijke punten uit de vredesverklaring zijn:

  • Conflicten elders in de wereld hoeven geen problemen te geven in Nijmegen.
  • Wees nieuwsgierig naar anderen
  • Spreek elkaar aan op snelle oordelen en onverdraagzaamheid, zeker als dat leidt tot discriminatie of gewelddadig gedrag.
  • Liefde voor de medemens staat centraal
  • Leer elkaar kennen, laat je verrassen door verschillen, verbaas je over overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect.

We willen u expliciet vragen om het gedachtegoed van de vredesverklaring te verwerken in uw verkiezingsprogramma en te vertalen naar concrete acties voor de stad. 

We bieden aan dat wij daarover met u willen meepraten en meedenken. U kunt daarvoor contact opnemen met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen!