Door het Augustijns Centrum De Boskapel en het Oecumenisch City Pastoraat worden vanaf augustus 2017 tot juni 2018 weer vormingsactiviteiten aangeboden! Centraal thema van de vormingsactiviteiten is deze periode de vraag: “Wat beweegt mij?”

Antwoord in vier lagen

Het antwoord op deze vraag kan op vier lagen gegeven worden. Deze lagen kunnen afzonderlijk en in samenhang benoemd, ontwikkeld, geleefd en beschreven worden. De eerste laag is die van het Ik. Hier zien we de persoonlijke drijfveren, de passie, de eigenheid. De tweede laag is die van het Ik en de ander. Binnen deze laag zien we de gerichtheid op de ander, de wijze waarop relaties vorm krijgen. De derde laag is die van het Ik en het andere. Hierbij denken we aan de gerichtheid op de samenleving, de maatschappij, de natuur. De vierde laag is die van Ik en Het Ander. Hier gaat het om de gerichtheid op het transcendente. Wanneer ieder persoonlijk een antwoord geeft op de vraag “Wat beweegt mij?” zegt hij iets over zijn identiteit. Door allerlei invloeden is de identiteit voortdurend in beweging. Een vaste kern blijft echter aanwezig, dat is de persoonlijke kleur.

“Wat beweegt mij?”

Met een gevarieerd programma van lezingen, vieren, uitwisseling, kunst, muziek en evenementen bieden het Augustijns Centrum de Boskapel en het Oecumenisch City Pastoraat de gelegenheid op zoek te gaan naar het persoonlijke antwoord op de vraag: “Wat beweegt mij?” De bijeenkomsten volgen de lagen van het thema en het ritme van het (kerkelijk) jaar. Er wordt tevens aangesloten bij de actualiteit, o.a. door in het reformatiejaar in de Augustinuslezing aandacht te schenken aan de relatie Augustinus – Luther. En er wordt ingespeeld op actuele situaties en gebeurtenissen.

Praktische informatie

Voor alle activiteiten geldt dat het fijn is dat u zich vooraf aanmeldt via: info@boskapel.nl i.v.m. met de organisatie. Mocht u zich niet hebben opgegeven om redenen en alsnog graag willen komen? Ook dan bent u van harte welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk bij de activiteiten, waarbij een maximale groepsgrootte is aangeven. Om te kunnen deelnemen wordt een financiële bijdrage gevraagd. Wanneer u om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk kunt bijdragen, schroom niet. Kom gerust en het is zinvol om dit bij binnenkomst te melden.

U kunt het volledige programma op de site van Augustijns Centrum De Boskapel downloaden via deze link