Op de eerste zondag van de Vredesweek, 17 september, vindt in Nijmegen de Walk of Peace plaats. Deze stadswandeling neemt deelnemers mee langs voor oorlog en vrede markante plekken. Op die plaatsen wordt stilgestaan bij hedendaagse onvrede en brandhaarden maar ook bij de mooie vredesinitiatieven die er zijn. Op iedere plek zal er een verbeeldingen van vrede te zien en te horen zijn.

Opening door Nijmeegse Vredesambassadeur om 14.00u bij de Valkhofkapel

De Nijmeegse Vredesambassadeur Esther Appels opent de wandeling om 14.00 uur bij de Valkhofkapel. Daarna wordt met de wereldvredesvlam als symbool van wereldwijde vrede gelopen langs de Schommel, de brandgrens bij de Molenstraatkerk, Plein 44 en Kitty de Wijzeplaats. Rond 16.00 uur eindigt de Walk of Peace met koffie en thee bij intercultureel ontmoetingscentrum Gezellig op Ganzenheuvel 56.

Nieuwe grenzeloze vriendschappen

Joska van der Meer is één van de organisatoren: ´Iedereen is welkom om mee te lopen. Op verschillende plekken in de stad staan we stil om te luisteren naar vredeswensen en muziek. Ook zullen we samen met mensen die oorlog en vrede van nabij mee hebben gemaakt kaarsen ontsteken op de markering van de brandgrens. ‘Als ik niet te emotioneel wordt, doe ik het,’ zei een Nijmegenaar die het bombardement meemaakte. De mensen naast hem die oorlog meemaakten in Rwanda, voormalig Joegoslavië, Indië, Syrië voelen dat ook. Maar ze doen mee voor slachtoffers van geweld nu en omdat niemand beter dan zij weten hoe belangrijk vrede is. Onderweg hopen we dat mensen al wandelend met elkaar aan de praat raken. Zo leren we elkaar nog beter kennen. Wie weet ontstaan er nieuwe grenzeloze vriendschappen.´

Verschillende levensovertuigingen

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie waar Van der Meer bestuurslid is, vindt het belangrijk om mensen met verschillende levensovertuigingen bij elkaar te brengen. Zo coördineert deze raad onder meer ontmoetingen tussen moslims en joden. Van der Meer: ´Ook dat zien we terug tijdens de Walk of Peace. Deze twee gemeenschappen zullen aan het einde van de Walk of Peace hun bijzondere ontmoetingen uitbeelden.

Programma

  • 14.00 start in Valkhofkapel: Toespraak vredesambassadeur en vertrek met wereldvredesvlam
  • 14.30 Stop bij Schommel (Marikenstraat): Kunstwerk van stichting Kleur die werken met asielzoekerskinderen wordt in de boom gehangen.
    Liederen door koor Olam Haba
  • 15.00 Voorportaal (buiten) Molenstraatkerk en brandgrens: Vertegenwoordigers diverse levensbeschouwingen en religies spreken vredeswensen uit en ontsteken met mensen die oorlog van dichtbij meemaakten de kaarsen op de brandgrens. 1 minuut stilte voor slachtoffers hedendaagse brandhaarden.
  • 15.45 Kitty de wijzeplaats: Vertegenwoordigers van Joden-moslomdialoog Nijmegen verbeelden hun ontmoeting
  • 16.00-16.30 Koffie ter afsluiting bij Gezellig, ontmoetingsruimte voor vluchtelingen onder de Stevenskerk, Ganzenheuvel 56.

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen tijdens de Walk of Peace in Nijmegen, op zondag 17 september, vanaf 14.00!

Op 18 verschillende plekken in Nederland wordt een Walk of Peace georganiseerd om zo te werken aan meer ontmoeting en wederzijds begrip. In Nijmegen is de Walk of Peace een van de vijftien activiteiten die tijdens de Vredesweek worden georganiseerd.